Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

Az országonkénti jelentések közzététele 2024/2025-től: módosult az európai irányelv

Az országonkénti jelentések közzététele 2024/2025-től: módosult az európai irányelv

 

Az országonkénti jelentések közzététele 2024/2025-től: módosult az európai irányelv

 

Korábbi hírlevelünkben már írtunk arról, hogy az Európai Unió társjogalkotói 2021 nyarán megállapodtak arról, hogy az ezidáig még adótitkot képező, az illetékes országok adóhatóságának küldendő Országonkénti jelentések a vonatkozó európai irányelv módosítása révén nyilvánossá válnak (bővebben ITT )

Az Európai Parlament által történt elfogadást követően 2021. december 1-én hatályba lépett az országonkénti jelentéseket szabályozó európai irányelv módosított szövege (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2101 irányelve (2021. november 24.) a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról).

A jelentéstételi kötelezettség hatálya

A módosított irányelv értelmében azon legfelső szintű anyavállalatoknak és immár önálló vállalkozásoknak is, amelyeknek az utolsó két egymást követő pénzügyi év konszolidált számviteli beszámolója szerinti árbevétele - mindegyik év vonatkozásában - meghaladta összesen a 750 millió eurót, közzé és költségmentesen hozzáférhetővé kell tenniük egy társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést az említett két egymást követő pénzügyi év közül a későbbire vonatkozóan.

Fontos, hogy az előírás nem vonatkozik azon legfelső szintű anyavállalatokra és önálló vállalkozásokra, amelyek egyetlen tagállam területén – és más adójogrendszerben nem – telepedettek le, illetve rendelkeznek állandó üzletviteli hellyel vagy állandó üzleti tevékenységgel. Az irányelv továbbá nem vonatkozik a bankokra, valamint a nyersanyag-kitermelő és a fakitermelő ágazatban tevékenykedőkre tekintettel arra, hogy az Európai Unió már korábban, más irányelvekben bevezette a nyilvános országonkénti jelentéstételt ezen területeken.

Átültetés a nemzeti jogba, a jelentéstétel kezdő napja

A tagállamoknak legkésőbb 2023. június 22-ig kell átültetniük a nemzeti jogba az irányelv rendelkezéseit azzal, hogy azok 2024. június 22-én vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától alkalmazandóak legyenek.

A jelentés tartalma, formátuma, közzététele

Az irányelv előírja a jelentés teljes és végleges tartalmát. A Bizottság a végrehajtást segítő rendeletben szabályozni fogja a jelentés formanyomtatványát és géppel olvasható elektronikus beszámolási formátumokat.

A jelentést a pénzügyi év mérlegfordulónapjától számított 12 hónapon belül kell közzétenni az érintett vállalkozás honlapján.

Érzékeny információk közzététele

Az európai társjogalkotók ugyanakkor elismerik, hogy bizonyos információk közzététele súlyosan hátrányos lehet a vállalkozások üzleti pozíciójára nézve. Ilyen esetben az irányelv megengedi az érzékeny információk kihagyását. A kihagyást egyértelműen jelezni kell a jelentésben, az annak okaira vonatkozó, kellően megindokolt magyarázattal együtt. Mindemellett, a kihagyott információkat a kihagyás időpontjától számított legfeljebb öt éven belül egy későbbi jelentésben közzé kell tenni. Kiemelendő, hogy az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében szereplő adójogrendszerekre vonatkozó információk kihagyása tiltott.

Vezetői kollektív felelősség

A tagállamoknak elő kell írniuk a jelentéstételre kötelezett vállalkozások ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületeinek tagjainak, valamint kijelölt személyeknek a nemzeti jog alatti kollektív felelősségét azért, hogy a legjobb tudásuk és képességük szerint biztosították a jelentés az előírásoknak való elkészítését és közzétételét.

Könyvvizsgálói jelentés

A vállalkozás könyvvizsgálójának ellenőriznie és a könyvvizsgálói jelentésben rögzítenie kell, hogy a vizsgált pénzügyi kimutatások évében a vállalkozás köteles volt-e a jelentést közzétenni, és ha igen, vajon a jelentést az előírásokkal összhangban közzétették-e.

 

2022. január 11.

* * *

Amennyiben a jelen hírlevélben foglaltakkal összefüggésben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal adózási szakértőinkhez!

Jelen hírlevél kizárólag az általános tájékoztatást szolgálja és nem tekinthető adótanácsadásnak.

Oldal megosztása: