Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a vgd.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

VGD Hungary az Ön szakértő partnere

A megszavazott tavaszi adócsomag részletei

A megszavazott tavaszi adócsomag részletei

 

A megszavazott tavaszi adócsomag részletei

 

Az Országgyűlés 2021. június 8-án, kedden, megszavazta a májusban benyújtott, az egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208 sz. törvényjavaslatot, amelyre a sajtóban általában „tavaszi adócsomag” néven utaltak. Jelen hírlevelünkben címszavakban foglalnánk össze a legfontosabb változásokat.

 

Általános forgalmi adó (áfa)

Az áfa-alanyok külön, írásbeli kérelem útján igényelhetik majd a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az általuk behajthatatlan követelésként elszámolt összeg áfa tartalmát, ha a követelés behajthatatlanná válásának megállapításakor a követelés alapját képező, eredeti ügyletre tekintettel számított elévülési idő már eltelt. Ezen új szabály szerinti kérelem a követelés behajthatatlanná válásának megállapításától számított egyéves jogvesztő határidőn belül nyújtható be, egyéb esetekben a különös visszatérítésre a 180 napos jogvesztő határidő marad érvényben. Ezen túlmenően a behajthatatlan követelés jogcímén történő adóalap-csökkentésre vonatkozó jogszabályi feltételek is egyszerűsödnek.

A magyar Áfa törvény – összhangban a vonatkozó EU irányelvvel – külföldi utas áfa-visszatérítésére vonatkozó szabályok vonatkozásában a papír alapú eljárás mellett megteremti az elektronikus igazolás lehetőségét is.

A már elfogadott törvénymódosítások alapján 2021. július 1-jétől az egyablakos rendszer alkalmazási hatálya jelentősen kibővül: választható lesz minden, a Közösség tagállamában, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás utáni, illetve a Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettségre. A most elfogadott törvény pontosítja a 150 euró (kb. 52,500 Ft) alatti import küldemények utáni áfa-fizetésre vonatkozó szabályokat.

A távértékesítő adóalanyokat érintő fontos változás, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek lesznek nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni az általuk teljesített határon átnyúló fizetésekkel kapcsolatban, így a távértékesítés révén realizált adóköteles bevételek átláthatóbbá válnak az adóhatóság részére.

Viszonossági alapon lehetővé válik a Magyarországon felszámított áfa visszatérítése az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok számára.

 

Személyi jövedelemadó (szja)

2022. január 1-jétől az ún. kriptoeszközzel (pl. Bitcoin, Ethereum, stb.) végrehajtott ügyletből származó jövedelem már nem az összevont adóalap részét képezi, hanem külön adózó jövedelemnek minősül és azután szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni. A végrehajtott ügylet csak akkor válik adókötelessé, ha a kriptoeszköz „kikerül a kriptovilágból”: a kriptoeszköz egy másik kriptoeszközre történő átváltása adómentes. Bizonyos feltételek teljesülése esetében a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó ügyleti bevétel nem adóköteles.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséhez nem lesz szükség minden évben adóelőleg-nyilatkozat leadására.

Egyszerűsödnek az átalányadózást választó egyéni vállalkozóra vonatkozó adóelőleg-megállapítási szabályok, továbbá a mindenkori minimálbér figyelembevételével kerülnek meghatározásra az átalányadózás választására jogosító bevételi értékhatárok is.

Adómentessé válik a kifizető által a magánszemélynek biztosított kerékpár – beleértve a legfeljebb 300 W teljesítményű motorral segített kerékpárt is – magáncélú használata.

 

Szociális hozzájárulási adó (szocho) és szakképzési hozzájárulás

2022. július 1-től a jelenlegi 15,5%-ról 15%-ra csökken a szocho mértéke. Ezzel párhuzamosan a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás, mint önálló adónem is megszűnik, vagyis a munkáltatói adóteher összességében 2 százalékponttal csökken.

Ez utóbbi miatt a szakirányú oktatással és a duális képzéssel összefüggésben szociális hozzájárulási adókedvezmény válik érvényesíthetővé 2022. július 1-től.

Nem keletkezik szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége a munkáltatónak, ha a tanuló gyakorlati képzésére az általa megkötött tanulószerződés alapján kerül sor.

A saját jogú nyugdíjas személyek kereső tevékenysége ugyancsak mentesül a szocho alól (az Szja tv. szerinti egyéb bevétel ugyanakkor továbbra is szocho-köteles marad).

 

Társasági adó (tao)

Nem lehet majd csoportos társasági adóalany a nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, valamint iskolaszövetkezet.

A közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítvány belföldi illetőségű adózónak minősül majd, viszont személyes adómentessége lesz adóalapjának azon arányában, amelyet a közfeladatának, vagy közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett (az összes bevételével összevetve).

2022. január 1-jétől belföldi illetőségű adózónak minősül majd a Magyarországon bejegyzett vagy itt székhellyel rendelkező hibrid gazdálkodó szervezet, amennyiben belföldi illetőséggel nem rendelkező többségi tulajdonosa olyan adójogrendszer hatálya alá tartozik, amely ezt a hibrid gazdálkodó szervezetet is a helyi társasági adó vagy annak megfelelő adó alanyaként kezeli (a Magyarországon befektetővédelmi szabályozás alá tartozó befektetési formák kivételével).

 

Pénzügyi szervezetek különadója

2022. január 1-jétől megszűnik tőzsde, árutőzsdei szolgáltatók, valamint a kockázati tőkealap-kezelők pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége.

 

Energiaellátók jövedelemadója

A társasági adóhoz hasonlóan a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványnak történő juttatással kapcsolatban elszámolt ráfordítással sem kellene növelni az adóalapot az energiaellátók jövedelemadója megállapítása során.

A társasági adóhoz hasonló módon az energiaellátók jövedelemadójában is megjelenik az elhatárolható negatív adóalap intézménye. A negatív adóalap keletkezését követő öt adóévben az adózó dönthet a pozitív adóalap csökkentésére történő felhasználásáról. A negatív adóalapra vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell a Tao. törvény releváns rendelkezéseit, ide értve az 50 százalékos korlátot, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával történő keletkezés követelményét, stb..

 

Illeték

Bizonyos feltételek teljesülése esetén teljes személyes illetékmentességben részesülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok a vagyonszerzéseik tekintetében.

A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság minősítés megállapításához már nem pusztán a rendelkezésre álló utolsó mérleget (vagy ennek hiányában nyitómérleget) kell majd figyelembe venni: egy társaság akkor is ilyennek minősülne, ha a legutolsó beszámolója alapján ugyan az ingatlanok eszközök értékén belüli aránya nem haladja meg a 75%-ot, de a mérlegfordulónapja óta eltelt időszakban történt ingatlanszerzés következtében már igen.

 

Számvitel

2022. január 1-jétől az olyan szerződések esetében, amelyeknek tárgya azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan gyártott termékekre vonatkozik (pl. sorozatgyártás) nem lenne kötelező alkalmazni a szerződés elszámolási egységére vonatkozó, 2020-tól hatályos szabályokat.

A működési célú támogatások elszámolásához hasonlóan az uniós és hazai forrású fejlesztési támogatások esetén is lesz lehetőség a támogatási bevétel időbeli elhatárolására.

 

Adózás rendje

A törvénymódosítással a szokásos piaci ármegállapításhoz kapcsolódó vitarendezési eljárások átkerülnek a NAV-tól a Pénzügyminisztériumhoz.

Kedvező változást jelent a szokásos piaci árat megállapító határozatok tekintetében, hogy lehetővé válik a visszamenőleges döntéshozatal: a határozat hatályba léphet a kérelem benyújtási adóévének első napjától is.

A havi járulékbevallások adatköre bővül a kifizetett, az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely tagállamában működő, a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak, illetve osztalékelőlegnek minősülő hozamáról szóló adatszolgáltatással. A NAV ezt követően rendelkezni fog azzal az információval, hogy a kifizető által bevallott osztalék összege az EGT államban működő tőzsdére bevezetett értékpapír utáni osztaléknak minősül-e, így egyszerűsödik az érintett adózók adóbevallási tervezete.

A törvénymódosítás szigorítja a nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltató bejelentéséhez kapcsolódó jogkövetkezményeket: az adóhatóság akár az adószám törlésével is sújthatja azon adózókat, amelyek olyan székhelyszolgáltató igénybevételét jelentették be amely nem szerepel a hivatalos nyilvántartásában.

 

* * *

 

Amennyiben valamelyik fentebb említett változás felkeltette figyelmét, szeretne részletesebben értesülni arról, hogy az az Ön cége esetén milyen következménnyel járhat (szükséges-e például azzal kapcsolatban valamilyen előkészületet tenniük), vagy bármilyen egyéb kérdése lenne jelen hírlevelünkkel kapcsolatban, forduljon bizalommal a VGD Hungary adótanácsadóihoz!

 

Jelen hírlevél kizárólag az általános tájékoztatást szolgálja és nem tekinthető adótanácsadásnak.

Oldal megosztása: